Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de diensten die u bij uw coach afneemt, dan kunt u Harttehuur daarvan op de hoogte stellen. Wij zullen de klacht in behandeling nemen.

Op basis van de klacht en de bijbehorende procedure zoals hieronder beschreven zal de klachtencommissie van Harttehuur de klacht in behandeling nemen.

Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  1. Dien uw klacht mondeling in bij uw trainer of coach.

2. Indien er geen mondelinge overeenstemming met de betreffende trainer of coach wordt bereikt, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van Harttehuur. De klacht dient duidelijk geformuleerd te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem ingediend worden.

3. Het bestuur zal navraag doen bij de betreffende trainer of coach om te achterhalen hoe deze staat ten opzichte van de klacht.

4. Binnen twee weken ontvangt u en de betreffende trainer of coach mondeling of schriftelijk antwoord namens de klachtencommissie van Harttehuur over de consequenties. Het antwoord bestaat uit de mogelijke consequenties voor de betreffende trainer of coach.

5. Mocht, om wat voor reden dan ook, de afhandeling van de klacht langer duren dan de hierboven gestelde termijn van twee weken, dan Harttehuur u hiervan direct op de hoogte. Tevens wordt er een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen Harttehuur met een passende oplossing denkt te kunnen komen.

6. Elke klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De betrokkenen zijn uitsluitend: de opdrachtgever, de trainer of coach die betreffende training of coachsessie heeft verzorgd en de klachtencommissie van Harttehuur.

7. De schriftelijke klacht en de eventuele correspondentie die hieruit voortvloeit, worden minimaal 1 jaar bewaard.

Voorzitter van de klachtencommissie van Harttehuur is: Drs. Jaco de Rapper, directeur van Optend.
Hij is gedragswetenschapper, organisatie andragoog en systeemtherapeut.